ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2566


ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณ

Merry Christmas & Happy New Year

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Merry Christmas ขึ้น 12345678

...อ่านต่อ...

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 16 ธ.ค. 65 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่จริงใจมาร์เก็ต


การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ตัวแทนทีมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิงครัตน์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้แก่ ด.ช. รัชชานนท์ เฉลิมศุภา
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ? 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ? เนตรนารี เพื่อฝึกกระบวนการคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา จากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติ
วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์จึงได้จัดพิธีวางพานพ
...อ่านข่าวทั้งหมด
pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


...แสดงทั้งหมด...