ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2562

    วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 ขึ้น โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้บริหารแ
    ...อ่านต่อ...

...อ่านข่าวทั้งหมด

 ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว


...แสดงทั้งหมด...