ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอแสดงความยินดี

    กับ ด.ญ. ณัฐพัชร์  ศิริธรรมรักษ์  และ ด.ญ. ชุณห์กัญญา  จิราศิระพัฒน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเล
    ...อ่านต่อ...

...อ่านข่าวทั้งหมด
pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


...แสดงทั้งหมด...