ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
...อ่านต่อ...
รับการตรวจนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
...อ่านต่อ...
วันไหว้ครู ประจำปี 2567
...อ่านต่อ...
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2566


ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณ

Merry Christmas & Happy New Year

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Merry Christmas ขึ้น 12345678

...อ่านต่อ...

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 16 ธ.ค. 65 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่จริงใจมาร์เก็ต


...อ่านข่าวทั้งหมด
pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


...แสดงทั้งหมด...