โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1901
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภราภร เจริญชัย
ระดับชั้น :ป.6
รางวัลที่ได้รับ :

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภราภร เจริญชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันสารานุกรมไทยฯ ระดับภาค ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565

โดย : admin