โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : -
ระดับชั้น :-
รางวัลที่ได้รับ :
การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สรุปผลการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม ป. 4 - 6 ได้แก่ ด.ญ. ภัทรภร เจริญชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับทอง
2. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม ป. 1 - 3 ได้แก่ ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ประเทศ ได้รับรางวัล อันดับ 4 ระดับทอง
3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป. 4 - 6 ได้แก่ ด.ญ. วรรัตน์ เกตกะโกมล ได้รับรางวัล อันดับ 5 ระดับทอง
โดย : admin