โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : -
ระดับชั้น :ม.4
รางวัลที่ได้รับ :

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตตาภา มหามิตร , นางสาวจันทกานต์ เพิ่มบุญมา, นางสาวซูหลิง ซู และ นายวัชรนันท์ วลีชัยศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อผสม "์Nachhaltigkeit und unser Leben" ( ความยั่งยืนกับชีวิตของเรา ) จากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยและสถาบันเกอเธ่อ ประเทศไทย

โดย : admin