โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1669
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญา ลิ้มศักดากุล
ระดับชั้น :ม.2
รางวัลที่ได้รับ :

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. พิชญา ลิ้มศักดากุล ( น้องเพลง ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Solo Lyrical Teen จากการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565

โดย : admin