โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1669
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญา ลิ้มศักดากุล
ระดับชั้น :ม.2
รางวัลที่ได้รับ :
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. พิชญา ลิ้มศักดากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลดีเด่น Honorable Mention จากการแข่งขัน Jazz dance รับสิทธิไปแข่งขันรอบ final ที่ประเทศฮ่องกง ในการแข่งขัน
“ ASIA students arts festival 2023 “
โดย : admin