โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1669
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญา ลิ้มศักดากุล
ระดับชั้น :ม.2
รางวัลที่ได้รับ :

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. พิชญา ลิ้มศักดากุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลระดับ Gold จากการแข่งขันร้องเพลง ประเภท musical รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จัดโดย International Lanna Music Festival & Competition ( ICM )

โดย : admin