โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : -
ระดับชั้น :ม.2 และ ม.3
รางวัลที่ได้รับ :
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทง จากวัสดุรีไซเคิล ประเภททีม ได้แก่ ด.ญ.นภัสฐนันท์ เศรษฐเสถียร , ด.ช. กุลชัย อนุกูลมีชัย และ ด.ญ. จิรา ทาตะรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 / ด.ช. รัชชานนท์ เฉลิมศุภาคุณ , ด.ช. จิรายุ อมรินทร์แสงเพ็ญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จัดโดย บิ๊กซี ดอนจั่น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
โดย : admin