โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : ****
ชื่อ-นามสกุล : --
ระดับชั้น :ม.6
รางวัลที่ได้รับ :
ขอร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิงครัตน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการส่งผลงานคลิป VDO. หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน จาก ชมรมสื่อดีดิจิทัล ( D New Media ) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,000 โรง
โดยมีครูพักตร์วิไล แสงสุวรรณ ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาและประสานงานกำกับดูแล
โดย : admin