โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1325
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิรประภา ยะวิลัย
ระดับชั้น :ม.6
รางวัลที่ได้รับ :

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรประภา ยะวิลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

โดย : admin