โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : Hakim
ชื่อ-นามสกุล : Hak
ระดับชั้น :Ddd
รางวัลที่ได้รับ :Xdd
โดย : admin