โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1421
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอลีนตา ยาวิราช
ระดับชั้น :ม.4
รางวัลที่ได้รับ :
จากการสอบดนตรีในปี 2020 การสอบ Piano Grade 7 ระบบออนไลน์ได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย
โดย : admin