โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1806 , 1923
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ณัฐพัชร์ ศิริธรรมรัก , ด.ญ. ชุณห์กัญญา จิราศิระพัฒน์
ระดับชั้น :ป.6
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  จากการแข่งขันประกวดวาดภาพ CM P.A.O. Fine Art Contest 2021 รุ่นประถม  ในหัวของ “เยาวชนเชียงใหม่ห่างไกลโควิด”

      ในงานมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชนเชียงใหม่   จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564   ณ  ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

โดย : admin