โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมถวายเทียน 58
วันที่ประกาศ : 14-08-2015

   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนพิงครัตน์ ได้สั่งสมบุญใหญ่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดกิจกรรมถวาย เทียนพรรษา ผ้าอาบนำ้ฝน เครื่องไทยธรรมและถวายสังฆทาน ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ 29 . 07 . 2558


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin