โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ประกาศ : 20-07-2022

วันที่ 8 ก.ค.2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา โรงเรียนพิงครัตน์ จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีคณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดเกตการาม นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดสันป่าข่อย เพื่อเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin