โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วันที่ประกาศ : 20-07-2022

วันที่ 7 ก.ค. 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนสืบความเป็นชาวพุทธตามตระกูลต่อไป ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี ด.ญ. พิชญา ลิ้มศักดากุล และ ด.ญ. ปลายฝน วรรณสอน ได้รับทำหน้าที่ผู้นำร้องเพลงอาสาฬหบูชา เพลงกองทัพธรรม
ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin