โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ประกาศ : 20-07-2022

วันที่ 24 มิ.ย.65 (ช่วงบ่าย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึงคุณงามความดีของกวีเอกของไทยและกวีเอกของโลก สุนทรภู่ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมเรียนรู้ประวัติชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin