โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2565
วันที่ประกาศ : 20-07-2022

วันที่ 24 มิถุนายน 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และสารเสพติด ในการสร้างการรับรู้แก่นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น โดย ดต. เกษม ใคร้บุญ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสันทราย ( ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช. ศิรวิชญ์ ใคร้บุญ ) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin