โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ทัศนศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ประกาศ : 14-10-2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้ไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ภาคเช้า ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เด็กๆ ต่าง สนุกกับนิทรรศการดาราศาสตร์ 19 โซนการเรียนรู้ และ ท่องเอกภพในท้องฟ้าจำลอง กิจกรรม ภาคบ่าย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เด็กร่วมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin