โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : สำนักการสาธารณสุขฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ประกาศ : 04-08-2020

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขฯ ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาล รวมถึงโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (covid-19)

โดยท่านได้เน้นย้ำให้รักษามาตรการ “ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่าง ขณะเดียวกันหากผู้ปกครองพบบุตรหลานของตัวเอง มีไข้ก็ให้หยุดเรียนรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติถึงให้กลับมาเรียนได้”


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin