โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ประกาศ : 04-08-2020

วันที่ 29 ก.ค. 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามประเพณีของไทย เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin