โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ศปม. บก. ทท. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ประกาศ : 24-07-2020

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น. พ.ต.จักรกฤษ สุวรรณหังสกุล นายทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภาค 3 พร้อมคณะ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ( ศปม. บก. ทท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการในการป้องกันตามสภาพจริงว่า “ทางโรงเรียนพิงครัตน์จัดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ"


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin