โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ประกาศ : 15-07-2020

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทีมปฏิบัติงานจากสำนักงานแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อกำจัดและป้องกันโรคที่ยุงเป็นพาหะไข้เลือดออก 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin