โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ครูผู้ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
วันที่ประกาศ : 15-07-2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพักตร์วิไล แสงสุวรรณ ที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะ " ผู้ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2563 จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคม


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin