โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : โรงเรียนพิงครัตน์ "ได้ผ่านการประเมิน" การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันที่ประกาศ : 25-06-2020

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนพิงครัตน์ ่ นำโดย นางไพรวัลย์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่าน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน และนางสาวิตรี แอ่นปัญญา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิงครัตน์ เพื่อการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin