โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : จดหมายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ประกาศ : 15-06-2020

จดหมายขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin