โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
วันที่ประกาศ : 20-05-2020

ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้จัดแถลงข่าว “การเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยกำหนดให้ 1 ห้องเรียนต้องมีนักเรียนจำนวนไม่เกิน 20 คน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา”

ทางโรงเรียนพิงครัตน์ ได้มีมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยห้องเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ทุกชั้นเรียน ทุกวัน ได้ตามนโยบายที่กำหนด โดยไม่ต้องจัดเข้าเรียนเป็นผลัด ด้วยการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกคนให้ได้อย่างสูงสุด

** สำหรับผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ที่มีความสนใจจะส่งบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ในสังคมแห่งความมีคุณภาพและปลอดภัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร ( 053 ) 240099 ทุกวันในเวลาราชการ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin