โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ร่วมกิจกรรมงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 24-02-2020

วันที่ 19 ก.พ. 2563 ตัวแทนนักเรียนได้เข้าเเข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โรงเรียนอนุบาลในความคิด” ในงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้รับรางวัลดังนี้

เด็กหญิงพชรา สุวรรณกุล ชั้นป.6  และ เด็กหญิง อิ่มเอม ขัตติ ชั้นป. 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin