โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : งานนิทรรศการอาชีวศิลปกรรม
วันที่ประกาศ : 24-02-2020

วันที่ 13 ก.พ. 2563 ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันประกวดวาดภาพในงานนิทรรศการอาชีวศิลปกรรม ได้รับรางวัลดังนี้

เด็กหญิงศิรประภา ยะวิลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายใต้เเนวความคิด “เด็กไทยยุคใหม่เลิกใช้ถุงพลาสติก”

 

เด็กหญิง พชรา สุวรรณกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงอิ่มเอม ขัตติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในเเนวคิดที่ว่า “สวนสนุกแห่งการเรียนรู้” ในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin