โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมวันการศึกษาเอกชน
วันที่ประกาศ : 21-02-2020

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 สมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ได้จัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงค์ อดีตเลขาธิการกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงาน

ในงานนี้มีผู้บริหารและครูโรงเรียนพิงครัตน์ ได้รับรางวัลดังนี้ อาจารย์ไพรวัลย์ แสงแก้ว และ ครูอัจฉราวรรณ สิทธิมงคล ได้รับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนอกชนดีเด่น” / ครูปริญญาภรณ์ นุ่นงาม และครูพัฒนา ภัคเกษม เข้ารับรางวัลครูระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี / รางวัลครูดีศรีสถาบัน ได้แก่ ครูวิยดา วาสนาสมสกุล , ว่าที่ ร.ต. สุกิจ จินะเป็งกาศ , ครูพัฒนา ภัคเกษม , เหล่าซือ Yuting Li , Mr. Eugene J. Connelly / ครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่ Mr. Silvino A. Bonifacio. Jr.ี้

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังมีการบรรยาย “ธรรมะพาเพลิน” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักพูดชื่อดัง


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin