โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.ปลาย
วันที่ประกาศ : 21-02-2020

วันที่ 7 ก.พ. 63 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ นอกห้องเรียน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin