โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
วันที่ประกาศ : 02-12-2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากงานประจำปีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin