โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : งานประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20
วันที่ประกาศ : 19-11-2019

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนพิงครัตน์ได้เข้าร่วมงานประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” โดยได้รับรางวัลประเภททีม ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ น.ส. อัญมณี ชาวกัณหา และ น.ส. วริศรา กวีศรศักดิ์ 
รางวัลดีเด่น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ด.ญ.ไออุ่น ขัตติ , ด.ญ. อิ่มเอม ขัตติ , ด.ญ. ภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว , ด.ช. นันทพรรษ ขจีจิตร์ จากผู้เข้าแข่งขันร่วม 100 ทีม ทั่วภาคเหนือ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin