โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : มอบเกียรติบัตรวิชาภาษาจีน
วันที่ประกาศ : 19-11-2019

วันที่ 19 พ.ย. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนคะแนนสูงสุดของภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

ป. 4 - เด็กหญิงภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว / เด็กหญิงพรลภัส ภัคเกษม / เด็กชายพงศ์เทพพรหมถาวร
ป.5 ได้แก่ เด็กหญิงอิ่มเอม ขัตติ / เด็กชายธนาพัช สุวรรณกุล / เด็กชายภาคภูมิ ทองพรรณ์
ป. 6 ได้แก่ เด็กหญิงปภาดา ตันติสุขุมาล / เด็กหญิงพัชรา สุวรรณกุล / เด็กหญิงโศภชา สุขจีระเดช

และรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาจีนได้ดีที่สุด ได้แก่
ป.1 เด็กหญิงวรรัตน์ เกตกะโกมล 
ป.2 เด็กหญิงภิณศุกาญจ์ พุทธหน่อแก้ว 
ป. 3 เด็กหญิงภัทรภร เจริญชัย
ม.1 เด็กหญิงนิชาภา เชยชมศรี 
ม.2 เด็กหญิงอภิศรา วงศ์พานิช 
ม.3 เด็กชายพิชา ศิรินิรันดร์
ม. 4 นายธนภัทร เชยชมศรี 
ม.5 น.ส.ยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ
ม. 6 น.ส.ปรวิศา อารี

และรางวัลพิเศษให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา ได้แก่นายเฉลิมชนม์ นาสัน ม.6


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin