โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยลอยกระทงยี่เป็ง
วันที่ประกาศ : 12-11-2019

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 ทางโรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยลอยกระทงยี่เป็ง ในปีนี้ได้เชิญชวนให้ครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกาย ด้วยชุดไทยพื้นเมือง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการแข่งขันประดิษฐ์กระทง โดยให้นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทง ต่างอวดฝีมือการพับใบตองและตกแต่งได้อย่างประณีตสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin