โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ขอแสดงความยินดี
วันที่ประกาศ : 24-09-2019

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนของเรา น.ส.ผาติรัตน์ วันไชยธนวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 ณ ลานอนุเสาวรีย์ สามกษัตริย์ เชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin