โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : งานเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 16-09-2019

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน  ณ หอประชุม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
โดยมีนักเรียนพิงครัตน์ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ด.ญ. ภคพร คะมาลี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 / ด.ญ. รสาสิรีย์ ภักดีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ด.ญ. พชรา สุวรรณกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ด.ญ. พชรารัก สุวรรณกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / น.ส.รินรดา เกียรติศิริโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin