โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันไหว้พระจันทร์
วันที่ประกาศ : 16-09-2019

วันที่ 13 กันยายน 2562 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมงานฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ทีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีจีนมาแต่โบราณ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin