โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน
วันที่ประกาศ : 11-09-2019

วันที่ 10 กันยายน 2562 นักเรียนพิงครัตน์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินสุขภาพเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสุขภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพดี จากทีมงานโรงพยาบาลแมคคอร์มิค อาทิ เช่น การตรวจร่างกายทั่วไป หู ตา คอ มือ การตรวจวัดสายตา และตรวจสุขภาพฟัน เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในองค์ประกอบของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin