โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การแข่งขันว่ายน้ำ SWIMMING GAME
วันที่ประกาศ : 06-09-2019

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำ SWIMMING GAME เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพทางกีฬาว่ายน้ำมีทักษะความสามารถทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง ตลอดจนช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากการใช้ชีวิตประจำวัน


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin