โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ค่ายเยอรมัน จ.ราชบุรี
วันที่ประกาศ : 26-08-2019

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน ณ จังหวัดราชบุรี ตัวแทนนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บริจาคของเพื่อน้อง ๆ บ้านเด็กพิการ  ร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท และได้นำการแสดงสุดประทับใจไปแสดงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/Pingkarattana-Deutsch-230943263748785/
โดย : admin