โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25
วันที่ประกาศ : 26-08-2019

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ทางกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ณ ห่างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin