โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมวันรักษ์ไทย เวทีหนูน้อยคนเก่ง กาดหมั้วครัวฮอม
วันที่ประกาศ : 30-07-2019

ช่วงบ่ายของวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรม วันรักษ์ไทย  เวทีหนูน้อยคนเก่ง(ของระดับอนุบาล) และกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม ขึ้น


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin