โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วันที่ประกาศ : 11-07-2019

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณครูสุทัศนีย์ บุญมี เข้าร่วมรับมอบ”พุทธมามกะบัตร” ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ณ พุทธสถานเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 10 โรงเรียน จำนวน 720 คน ในงานนี้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้ทำหน้าที่ร่วมฝ่ายพิธีการด้วย 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin