โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ประกาศ : 28-06-2019

วันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางโรงเรียนพิงครัตน์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดต. เกษม ใคร้บุญ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสันทราย ได้ให้ความรู้พิษภัยของสิ่งเสพติดในปัจจุบัน ทักษะชีวิตที่จำเป็นในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin