โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมแข่งขันประชันกลอนสด
วันที่ประกาศ : 27-06-2019

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด โครงการอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ม.ต้น และ ม.ปลาย 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin