โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นป.ปลาย
วันที่ประกาศ : 27-06-2019

ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในงาน “มหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา” ณ เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความรัก ความหวงแหนแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเห็นความสำคัญในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน กิจกรรมนี้นักเรียนต่างสนุกสนานกับการประดิษฐ์ชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin