โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : PKR Social Thinking Camp 2019
วันที่ประกาศ : 11-06-2019

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรมค่ายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด "PKR Social Thinking Camp" มีจุดประสงค์การเรียนรู้การปฏิบัติตนในสังคมให้มีความสุข ดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆในค่าย บรรยากาศสนุกสนานและได้ความรู้จากฐานต่าง ๆ รวมถึงการบรรยายของวิทยากรอีกด้วย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin