โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ประกาศ : 30-05-2019

ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day ) โรงเรียนพิงครัตน์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกคนให้เห็นโทษภัยของบุหรี่ วิธีป้องกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากบุหรี่  โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น การแสดงบทบาทสมมติ , การประกวดวาดภาพและเรียงความ ในหัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่โลก” , จัดป้ายนิเทศ , การให้ข้อมูลความรู้ข่าวสาร , การตอบคำถาม ชิงรางวัล เป็นต้น


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin