โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอแสดงความยินดี
วันที่ประกาศ : 30-05-2019

ขอแสดงความยินดีกับนายณรรฐชัย ศรีคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี เนื่องในวันวิสาขบูชา จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin